inż. Bolesław Potrac

Email boleslaw.potrac@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 75
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/boleslaw.potrac

Zajmowane stanowiska

Specjalista inżynieryjno-techniczny
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-50
Numer telefonu (58) 347 18 75
Email boleslaw.potrac@pg.edu.pl