dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk

Email mikolaj.bartlomiejczyk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 16
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mikolaj.bartlomiejczyk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój C16
Numer telefonu (58) 347 14 16