dr inż. Beata Majkowska-Marzec

Email beamajko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 96
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/beamajko

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 200 E
Numer telefonu (58) 347 17 96

Notka biograficzna

Dr inż. Beata Majkowska-Marzec – ur. 10 stycznia 1977r. w Makowie Mazowieckim

inż. – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2001)

mgr inż. – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2003)

Dr inż. – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2009)

Główne kierunki działalności naukowej:

modyfikacja laserowa warstwy wierzchniej stopów Ti na implanty w aspekcie wzrostu ich odporności tribologicznej, odporności na korozje i poprawy biozgodności z tkanką ludzką

Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku ekspertyz. Recenzentka artykułów w Przeglądzie Spawalniczym i Aktualnych Problemach Biomechaniki. Stypendystka programu TOP 500 Innovators na University of California, Berkeley USA. Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Stowarzyszenia Biomateriałów, Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

 

Beata Majkowska-Marzec – born on January 10, 1977 in Makow Mazowiecki

Eng. – Gdansk University of Technology (2001)

MSc. Eng. Gdansk University of Technology (2003)

PhD – Gdansk University of Technology (2009)

The main areas of scientific activity are:
laser modification of the Ti surface layer on implants in the aspect of increasing their tribological resistance, corrosion resistance and improved biocompatibility with human tissue.

Author and co-author of several dozen scientific articles and several expert opinions. Reviewer of articles in the Przegląd Spawalniczy and Aktualne Problemy Biomechaniki. TOP 500 Innovators scholarship at the University of California, Berkeley USA. Member of the Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, Stowarzyszenie Biomateriałów, Stowarzyszenie TOP 500 Innovators.

 

Publications:

  1. Majkowska B., Jażdżewska M., Wołowiec E., Piekoszewski W., Klimek L., Zieliński A.: The Possibility Of Use Of Laser-Modified Ti6Al4V Alloy In Friction Pairs In Endoprostheses, Archives of Metallurgy and Materials (2015) Volume 60, Issue 2, Pages 755–758
  2. Majkowska B., Jażdżewska M., Miotke D., Wołowiec E., Zieliński A.: Evaluation of Wear Resistance of Ti Alloys Used for Elements Friction of Knee Endoprosthesis, Solid State Phenomena Vol. 225 (2015) pp. 123-130
  3. Majkowska B., Jażdżewska M., Zieliński A., Antoszkiewicz M.: Wpływ modyfikacji laserowej stopu Ti13Nb13Zr na mikrostrukturę powłok hydroksyapatytowych, Inżynieria Materiałowa 2 (204) (2015) pp. 22-25
  4. Jażdżewska M., Zieliński A., Skalski I., Majkowska B.: Effects of the preheating laser treatment on microstructure and corrosion resistance of Ti6Al4V bioalloy, Engineering of Biomaterials, Vol. XVI (2013), 6-7
  5. Klimek L., Wołowiec E., Majkowska B.: Types of wear and tear of biomaterials used in orthopaedic surgery, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 56/2 (2013) 83-89
  6. Majkowska B., Piekoszewski W., Szczerek M., Wołowiec E.: The effect of depth of surface layers constituted by vacuum technologies on pitting, Archives of Materials Science and Engineering 59/2 (2013) 76-81
  7. Majkowska B., Serbinski W.: Effect of crystallization process at cryogenic conditions on the functional properties of the SUPERSTON alloy used in production of the ship’s propellers. Solid State Phenomena. Vol. 183 (2012), 111-116
  8. Majkowska B., Serbinski W.: Cavitation behavior of the SUPERSTON alloy after laser treatment. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 26, iss. 2 (2008), 199-202