RPK HORYZONT EUROPA | Regionalny punkt kontaktowy dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Kierownik projektu: mgr Renata Downar-Zapolska Finansowanie projektu: INNY
Projekt realizowany w Dział Projektów zgodnie z porozumieniem MEIN/2021/RPK/4 z dnia 2021-02-08

RPK HORYZONT2020 | Regionalny Punkt Kontakowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

Kierownik projektu: mgr Renata Downar-Zapolska Finansowanie projektu: INNY
Projekt realizowany w Dział Projektów zgodnie z porozumieniem MNiSW/2014/DIR327 z dnia 2014-08-12