Ocena ryzyka na sieci dróg krajowych w Polsce - program EURORAP

Europejski Atlas BRD jest narzędziem ułatwiającym: klasyfikację dróg z uwzględnieniem ryzyka, porównanie stopnia ryzyka na sieci dróg poszczególnych krajów, województw, wybór działań poprawiających stan bezpieczeństwa ruchu na drogach, szerokie komunikowanie o ryzyku na drogach za pomocą map, stron internetowych itp.Zaprezentowane wyniki oceny ryzyka na drogach krajowych są przydatne: kierowcom planującym bezpieczna podróż po kraju, przedstawicielom mediów prezentującym i tłumaczącym problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, administracji drogowej w zarządzaniu bezpieczeństwem sieci drogowej oraz politykom do podejmowania decyzji o inicjowaniu i wspieraniu działań strategicznych na rzecz poprawy brd w Polsce.

Europejski atlas ryzyka na drogach

M. Romanowska , E. Ostaszewska – Drogownictwo – 2010
W maju 2008r. FRIL, PZM i PG włączyły się w realizację 3-letniego Projektu ''Europejski atlas bezpieczeństwa ruchu drogowego'' realizowanego w ramach Programu Euro-RAP przy wsparciu Komisji Europejskiej. Pod przewodnictwem EuroRAP zespoły z 10 państw opracowują krajowe Mapy ryzyka na drogach: Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Belgii, szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Czech i Polski. Mapy krajowe po połączeniu utworzą Europejski atlas ryzyka - drogową mapę Europy, przedstawiającą za pomocą pięciostopniowej skali kolorów zmieniające się ryzyko uwikłania w wypadek drogowy z ofiarami smiertelnymi i ciężko rannymi.

Ochrona dzieci przed niebezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Ochrona dzieci w Programie GAMBIT 2005.Działania edukacyjne w środowisku dzieci. Bezpieczna droga do szkoły.