dr inż. Marek Wołoszyk, doc. PG

Email marek.woloszyk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 13
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marek.woloszyk

Zajmowane stanowiska

Docent
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-23
Numer telefonu (58) 347 21 13
Email marek.woloszyk@pg.edu.pl