mgr Marcin Jurkiewicz

Email marjurki@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 347 22 68
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marjurki

Zajmowane stanowiska

Wykładowca
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
Numer telefonu +48 58 347 22 68
Email marjurki@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów 

Notka biograficzna

Marcin Jurkiewicz uzyskał tytuł zawodowy magister fizyki oraz informatyki odpowiednio w 2007 oraz 2008 roku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jest autorem licznych prac z zakresu informatyki teoretycznej, które dotyczą grafowej teorii informacji.

Marcin Jurkiewicz received the M.Sc. in physics and computer science in 2007 and 2008, respectively. He works as lecturer in Department of Algorithms and System Modelling. He is the author or coauthor of many papers related to theoretrical computer science. His main area of study are various graph models in information theory.