dr hab. inż. Marcin Śliwiński

Email marcin.sliwinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 70, (58) 347 24 87, (58) 347 12 81
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marcin.sliwinski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 211
Numer telefonu (58) 347 12 81
Email marcin.sliwinski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 201
Numer telefonu (58) 347 12 70, (58) 347 24 87