Wpływ dzielenia się wiedzą niejawną na innowacyjność przedsiębiorstw. Analiza sektorowa

Kierownik projektu: dr inż. Wioleta Kucharska Finansowanie projektu: SONATA
Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UMO-2018/31/D/HS4/02623 z dnia 2019-06-18