dr hab. inż. Marek Tobiszewski

Email martobis@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 94
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/martobis

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 224
Numer telefonu (58) 347 21 94

Notka biograficzna

Urodzony 07.04.1984
II 2007 – inż. Environmental Protection and Management
VII 2008 – mgr Technologie Ochrony Środowiska
IX 2012 – dr dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: chemia
VII 2017 – habilitacja, dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: chemia
Zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Analitycznej od 01.10.2012 roku.

~

Born 07.04.1984
II 2007 – Engineer, Environmental Protection and Management
VII 2008 – Master of Science, Environmental Protection Technologies
IX 2012 – Doctor of Philosophy, domain: chemical sciences, discipline: chemistry
VII 2017 – habilitation, domain: chemical sciences, discipline: chemistry
Marek Tobiszewski is employee of Chemical Faculty, Analytical Chemistry Department from year 01.10.2012. Before he has been PhD student for four years, there.