dr inż. Michał Wróbel

Email michal.wrobel@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/michal.wrobel
http://www.emorg.eu/index.php/17-michal-wrobel

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 649
Numer telefonu (58) 347 29 89

Wiadomość dla studentów

Konsultacje:

Urlop od 1.10.2019 do 30.09.2020

 

Notka biograficzna

Short bio

Michał Wróbel, Assistant Professor of Gdańsk University of Technology, computer scientist, a specialist in software engineering.

I graduated from the Faculty of Electronics Technical University of Gdansk in 2002 with a degree in Computer Science, with specialization in Software Engineering and Databases. Until 2006 I worked as system administrator in several companies, including CI TASK. Since 2006 I have been working at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, GUT. I received PhD in Computer Science in 2011. PhD thesis concerned the problem of operating systems' security. 

My research interests include human aspects of software engineering and IT systems security. Between 2013 and 2015 I was a member of the Densek project consortium. Project aimed to improve the security and resilience of smart energy grids against cyberthreats. Recently, in my studies I focus on the role of emotions in software development process. I'm trying to utilize the affective computing methods to recognize and influence software developers emotions. I participated, among others, in the following research projects: ERAAVGAFFITSAUTMON

Since 2015 I am deputy head of the Software Engineering department.  I am the author and co-author of 30 scientific publications and the book "Szkoła systemu Linux" (Helion, 2007).

Links:

Notka biograficzna

Michał Wróbel, adiunkt na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalizujący się w Inżynierii Oprogramowania.

Ukończyłem Wydział ETI w 2002 roku, jako magister inżynier ze specjalnością Inżynieria Systemów i Bazy Danych. Do 2006 roku pracowałem jako administrator systemów, m.in. w CI TASK. Od 2006 roku pracuję na wydziale ETI. W 2011 otrzymałem stopień naukowy doktora w dziedzinie Informatyka, za pracę związaną z zapewnianiem bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Moje zainteresowania badawcze związane są z ludzkimi aspektami inżynierii oprogramowania oraz z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Od roku 2013 do 2015 byłem członkiem konsorcjum projektu Densek, którego celem była poprawa bezpieczeństwa i niezawodności inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grid). Obecnie koncentruję się na badaniu roli emocji w procesie wytwarzania oprogramowania, z wykorzystaniem narzędzi i metod Affective Computing. Brałem udział w następujących projektach badawczych: ERAAVGAFFITSAUTMON.

Od 2015 roku jestem zastępcą kierownika Katedry Inżynierii Oprogramowania. Jestem autorem lub współautorem 30 publikacji naukowych oraz książki "Szkoła systemu Linux" (Helion, 2007).

Linki: