Tytuł Data publikacji Autor
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania aplikacji na tablety do wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Przedstawia studium przypadku skutecznego zastosowania e-technologii w kształceniu specjalnym na poziomie przedszkolnym. Artykuł opisuje zestaw aplikacji edukacyjnych o nazwie Przyjazne Aplikacje, których celem jest wspieranie terapii dzieci z autyzmem opartej o stosowaną analizę zachowania. Aplikacje te, konstruowane od kilku lat na Politechnice Gdańskiej we współpracy ze specjalistami z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), od ponad roku skutecznie wspomagają nauczanie dzieci z autyzmem w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez IWRD. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń budowy Przyjaznych Aplikacji oraz ich ocena w praktyce.
2017
Agnieszka Landowska,
Michał Wróbel,
Iwona Ruta-Sominka,
Anna Budzińska
The paper concerns technology of automatic emotion recognition applied in e-learning environment. During a study of e-learning process the authors applied facial expressions observation via multiple video cameras. Preliminary analysis of the facial expressions using automatic emotion recognition tools revealed several unexpected results, including unavailability of recognition due to face coverage and significant inconsistency between the results obtained from two cameras. The paper presents the experiment on e-learning process and summarizes the observations that constitute limitations of emotion recognition from facial expressions applied in e-learning context. The paper might be of interest to researchers and practitioners who consider automatic emotion recognition as an option in monitoring e-learning processes.
2017
Agnieszka Landowska,
Grzegorz Brodny,
Michał Wróbel
Te paper reports current stage of the project Automated Terapy Monitoring for Children with Developmental Disorders of Autism Spectrum (AUTMON), that aims at development of methods and tools to allow for the automatic evaluation of the therapy progress among children with autism. Finding objective measures suitable for evaluating therapy progress would let create a system supporting those who diagnose autism and the therapists working with the children. In future these measures could be also applied as optimization criteria in defning the optimal therapy path. Such tool could be helpful in preparing the therapy plan, choosing the type of tasks and their frequency. It might also follow the therapy course, predict its direction and indicate the points which probably require intervention and changing the plan. Obviously it would never replace a therapist, but make his work more effective. Moreover, it could also support the parents in their efforts to objectively report valuable observations to the therapists, which would be especially important in the case of a limited access to therapy centers.
2017
Agnieszka Landowska,
Agata Kołakowska,
Michał Wróbel
Współczesne systemy elektroenergetyczne są narażone na nowe rodzaje zagrożeń. Są one spowodowane lukami w zabezpieczeniach oraz słabościami architektonicznymi związanymi z szerszym zastosowaniem technologii teleinformatycznych (ICT) w tych systemach. Połączenie sieci elektroenergetycznych z Internetem naraża je na nowego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak ataki APT (ang. Advanced Persistent Threats) lub rozproszona odmowa usługi (ang. Distributed Denial-of-Service – DDoS). W tej sytuacji zastosowanie tradycyjnych technologii bezpieczeństwa informatycznego staje się warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Aby przeciwdziałać rozwiniętym i wysoce zaawansowanym zagrożeniom, konieczne jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii, np. systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (ang. Security Incident and Event Management – SIEM), rozbudowanych systemów wykrywania włamań lub zapobiegania włamaniom (ang. Intrusion Detection/Prevention Systems – IDS/IPS) oraz układów Trusted Platform Module (TPM). Niezbędne jest także wdrażanie w infrastrukturze teleinformatycznej sieci świadomości sytuacyjnej, która umożliwia precyzyjne monitorowanie i wykrywanie zagrożeń. W artykule przedstawiono projekt oraz wyniki przeprowadzonych testów sieci świadomości sytuacyjnej (ang. Situational Awareness Network – SAN) przeznaczonej dla sektora energetycznego. Celem testów było potwierdzenie doboru komponentów SAN i sprawdzenie ich możliwości operacyjnych w złożonym środowisku testowym. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów zweryfikowano poprawne działanie sieci SAN.
2016
Rafał Leszczyna,
Robert Małkowski,
Michał Wróbel
Friendly Applications is a project introducing a family of applications supporting education of children with autism at kindergarten level. The applications were developed as a joint initiative of Gdansk University of Technology and Institute for Child Development, which uses the applications in daily educational activities.
2016
Agnieszka Landowska,
Michał Wróbel,
Anna Budzińska,
Iwona Ruta-Sominka
Wyświetlanie 1 - 5 z 44 rezultatów.
z 9