dr inż. Michał Ziółko

Email michal.ziolko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 13
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/michal.ziolko

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-23
Numer telefonu (58) 347 21 13
Email michal.ziolko@pg.edu.pl