mgr inż. Krzysztof Drypczewski

Email krzysztof.drypczewski@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzysztof.drypczewski

Zajmowane stanowiska

Starszy programista
Miejsce pracy Dział Usług i Aplikacji Informatycznych, Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Asystent
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wiadomość dla studentów

Notka biograficzna

Krzysztof Drypczewski urodził się w 1987 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie technologii geoinformatycznych i mobilnych w roku 2011. Od 2012 r. jest pracownikiem Katedry Systemów Geoinformatycznych WETI PG na stanowisku asystenta. Prowadzi badania i jest autorem publikacji naukowych dotyczących geoinformatyki. Specjalizuje się w analizie wielowymiarowych danych przestrzennych i śledzeniu zmian temporalnych w systemach SOLAP.

Lista publikacji (click)


Krzysztof Drypczewski was born in 1987. He received M.Sc. (MEng.) degree in geoinformatics and mobile technologies in 2011. Since 2012 he is an employee of the Department of Geoinformatics as as an assistant. He conducts research and is the author of scientific publications on geoinformatics. He specializes in the analysis of multi-dimensional spatial data and tracking temporal changes in SOLAP systems.

Publications (click)