dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

Email sebdemko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 00
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/sebdemko

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 104
Numer telefonu (58) 347 16 00