mgr Iwona Sobczyk

Email iwosobcz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 85
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/iwosobcz

Zajmowane stanowiska

Kierownik działu
Miejsce pracy Dział Finansowy, Kwestura
Gmach B, 010
Numer telefonu (58) 347 21 85