dr inż. Jarosław Magiera

Email jaroslaw.magiera@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 63 35
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jaroslaw.magiera

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 403
Numer telefonu (58) 348 63 35
Email jaroslaw.magiera@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje / Consultation hours

Semestr letni 2019-2020: czwartek 12:15-13:00 (do 16.04) / poniedziałek 12:15-13:00 (od 20.04)
Spring semester: Thursday 12:15-13:00 (till 16.04) / Monday 12:15-13:00 (from 20.04)

Notka biograficzna

Jarosław Magiera ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 2009 r. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja (specjalność: radiokomunikacja) uzyskał w 2015 r. za rozprawę pt. „Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS” wyróżnioną przez Radę Wydziału ETI PG. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych PG. Zakres prowadzonych przez niego prac badawczych obejmuje zagadnienia m.in.: systemów wieloantenowych, radionawigacji, radia programowalnego, walki radioelektronicznej. W latach 2008-2016 współwykonawca siedmiu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR. Autor wielu publikacji w punktowanych czasopismach naukowych. Prelegent na ponad dwudziestu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Lista publikacji

Informacje w portalu Nauka Polska

 

Jarosław Magiera graduated from Gdansk University of Technology (Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics) in 2009. In 2015 he received Ph.D. degree with distinction at Faculty of ETI for the thesis: “Analysis and research on anti-spoofing system for GPS”. Currently he is an assistant professor in Department of Radio Communication Systems and Networks at GUT. Area of his research activities include: multi-antenna systems, radio navigation, software defined radio, electronic warfare and others. From 2008 to 2016 he was involved in seven R&D projects supported by Polish National Centre for Research and Development. Author of numerous articles published in renowned scientific journals. Speaker at over twenty Polish and international scientific conferences.

List of publications

Google Scholar