dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Email agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/agnieszka.pladzyk

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 52
Numer telefonu (58) 347 23 29

Wiadomość dla studentów

Tematyka prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich

 1. Fotokatalityczne właściwości kompleksów niklu(II) i kobaltu(II)
 2. Heterometaliczne tiolany jako elementy budulcowe polimerów koordynacyjnych
 3. Zastosowanie triazoli jako ligandów w syntezie tiolanowych kompleksów wybranych metali przejściowych.
 4. Kompleksy niklu o budowie klastrowej – poszukiwanie prekursorów materiałów o właściwościach magnetycznych

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych prekursorów materiałów funkcjonalnych o szkielecie nieorganiczno-organicznym
 • Samoorganizujące się jedno- i wielordzeniowe układy metali przejściowych oparte na ligandach tiolanowych
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków kompleksowych metali przejściowych
 • Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna

Granty

 • 2014-2017

 • Projekt OPUS finansowany przez NCN nr 2013/09/B/ST5/03479 : Funkcjonalizowane organoksysilany, organoksysilanotiole, organoksysilanole oraz ich połączenia z metalami przejściowymi. - główny wykonawca
 •  
 • 2011-2013
  1. Projekt badawczy nr N204 155 940 finansowany przez MNiSW:
  2. Poszukiwanie nowych prekursorów do produkcji materiałów funkcjonalnych o szkielecie nieorganiczno-organicznym. Heteroleptyczne silanotiolany metali przejściowych jako polimery koordynacyjne. - kierownik grantu
  3. Projekt badawczy nr N204 511 639 finansowany przez MNiSW:
  4. Triaryloksysilanotiole jako jednostki budulcowe układów metalosiarkowych i tiolanów amoniowych. - wykonawca grantu

Notka biograficzna

Wykształcenie

 • mgr inż.
 • 1998: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii.
 • Tytuł pracy magisterskiej: Produkcja rekombinowanej kalcytoniny ludzkiej w bakteryjnym systemie i jej oczyszczanie metodą chromatografii metalopowinowactwa.Promotor: prof. dr hab. Józef Kur
 • dr inż.
 • 2003: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej
 • Tytuł rozprawy doktorskiej: Tri-tert-butoksysilanotiolany kobaltu.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker
 • dr hab. inż.
 • 2015: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej

Podyplomowe Studia Pedagogiczne Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański (01.10.2006 - 27.04.2008)

Staże i wyjazdy naukowe

 • 01.06.2003–30.04.2005
 • University of Texas Medical Branch (UTMB) Galveston, TX, USA
 • 26-27.03.2015
 • Technische Universität Kaiserslautern, Fachbereich Chemie, Anorganische Chemie, grupa badawcza prof. Hans-Jörga Krügera.