Monika Ruszkowska

Email monika.ruszkowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 57
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/monika.ruszkowska

Zajmowane stanowiska

Referent techniczny
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-47
Numer telefonu (58) 347 12 57
Email monika.ruszkowska@pg.edu.pl