dr inż. Patryk Jasik

Email patjasik@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 49
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/patjasik

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach B pokój 415
Numer telefonu (58) 347 29 49

Notka biograficzna

Zainteresowania naukowe

  • Rozwój baz atomowych i pseudopotencjałów w obliczeniach molekularnych
  • Teoretyczne badania struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych molekuł dwu- i trójatomowych
  • Teoretyczne badania dynamiki procesów fotodysocjacji i fotoasocjacji w małych układach molekulranych
  • Deperturbacyjna analiza widma układów dwuatomowych

Scientific interests

  • Development of the atomic basis sets and pseudopotentials in the molecular calculations
  • Theoretical investigations of the rovibrational and electronic structures of diatomic and triatomic molecules
  • Theoretical investigations of the photodissociation and photoassociation processes dynamics in the small molecular systems
  • Deperturbation analysis of the diatomic molecules spectra