dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG

Email andrzej.augusiak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 54
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.augusiak

Zajmowane stanowiska

Docent
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 310
Numer telefonu (58) 347 12 54

Notka biograficzna

Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej.

Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkunastu rozwiązań wdrożeniowych.

Był kierownikiem 2 projektów międzynarodowych, wykonawcą projektu International conference on clean, efficient and safe urban transport (CESURA) w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz głównym koordynatorem projektu budowy „Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W latach 2014–2015 uczestniczył w projekcie „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczył w stażach zagranicznych w Niemczech i USA, ukierunkowanych na zdobycie kompetencji do zarządzania dużą infrastrukturą badawczą.