dr hab. inż. Witold Przychodzeń

Email witprzyc@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 22
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/witprzyc

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 5
Numer telefonu (58) 347 29 22