mgr Łukasz Przybył

Email lukasz.przybyl@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 62 57
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lukasz.przybyl

Zajmowane stanowiska

Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Miejsce pracy Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji, Kwestura
Gmach B, 08
Numer telefonu (58) 348 62 57
Email lukasz.przybyl@pg.edu.pl