mgr Piotr Lewandowski

Email piotrl@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 17, (58) 348 69 17
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piotrl

Zajmowane stanowiska

Kwestor Uczelni
Miejsce pracy Kwestura
Gmach B pokój 02
Numer telefonu (58) 347 22 17, (58) 348 69 17

Pełnione funkcje

Zastępca Kanclerza ds.Zasobów Fnansowych
Miejsce pracy Biuro Kanclerza