mgr inż. Krzysztof Pastuszak

Email krzpastu@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 54
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzpastu

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 226
Numer telefonu (58) 347 13 54

Notka biograficzna

Krzysztof Pastuszak urodził się w 1992 roku. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyka w 2016 roku. Od 2016 roku uczestnik studiów doktoranckich z dyscypliny informatyka.  Obecnie pracuje jako aystent w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Główne obszary badań to konstrukcja efektywnych algorytmów oraz analiza własności matematycznych (w tym złożoności obliczeniowej) dla problemów optymalizacji dyskretnej i bioinformatyka.

Krzysztof Pastuszak was born in 1992. He received the M.Sc. in computer science in 2016. Since 2016 he is a Ph.D. student in computer science. He works as assistant in Department of Algorithms and Modelling of Systems. Main areas of his research are the design of efficient algorithms and the analysis of mathematical properties (including computational complexity) of discrete optimization problems and bioinformatics.