dr hab. inż. Lech Rowiński

Email rowinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 07
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rowinski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 216
Numer telefonu (58) 347 19 07

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej