inż. Aleksandra Grajewska

Email alewisni1@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 45
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleksandra.grajewska

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Dział Projektów
Gmach B, 402a
Numer telefonu (58) 347 20 45