On asymptotic periodicity of kernel double Markovian operators

It is proved that a kernel, doubly Markovian operator T is asymptotically periodic if and only if its deterministic σ-field Σd(T)(equivalently Σd(T∗)) is finite. It follows that kernel doubly Markovian operator T is asymptotically periodic if and only if T∗ is asymptotically periodic.

Quadratic stochastic operators on Banach lattices

We study the convergence of iterates of quadratic stochastic operators that are mean monotonic. They are defined on the convex set of probability measures concentrated on a weakly compact order interval S = [0, f] of a fixed Banach lattice F. We study their regularity and identify the limits of trajectories either as the “infimum” or “supremum” of the support of initial distributions.

A Noether theorem for stochastic operators on Schatten classes

We prove that a stochastic (Markov) operator S acting on a Schatten class C_1 satisfies the Noether condition S'(A) = A and S'(A^2) = A^2, where A is a Hermitian bounded linear operator on a complex Hilbert space H, if and only if, S(E(G)XE(G)) = E(G)S(X)E(G) holds true for every Borel subset G of the real line R, where E(G) denotes the orthogonal projection coming from the spectral resolution of A. Similar results are obtained for stochastic one-parameter contiuous semigroups.

A note on a Wiener-Wintner theorem for mean ergodic Markov amenable semigroups

We prove a Wiener-Wintner ergodic type theorem for a Markov representation of a right amenable semitopological semigroup.

On mixing in the class of quadratic stochastic operators

We study different types of limit behavior of quadratic stochastic operators acting on ℓ^1 (or ℓ^1_d) spaces in both strong and uniform topologies. The main motif of the paper is to express the uniform and strong asymptotic stability of the quadratic stochastic operator in terms of convergence of the associated (linear) nonhomogeneous Markov chain. We also examine which type of uniform convergence of iterates of the quadratic stochastic operator is prevalent.

On quasi-compact Markov nets

Analizuje się strukturę ergodyczną netów Markowa. W szczególności podano charakteryzację ściśle ergodycznych minimalnych (L-R) netów markowskich na zwartej przestrzeni fazowej. Uzyskano warunki równoważne quasi-zwartości (L-R) netów Markowa, rozszerzając tzw. ergodyczne twierdzenie Lotz'a.

The work of Professor Andrzej Lasota on asymptotic stability and recent progress

Praca poświęcona jest wkładowi Profesora Andrzeja Lasoty w teorię asymptotycznej stabilności iteracji operatorów stochastycznych na przestrzeni ostatnich 36 lat. Podkreślono aplikacyjny charakter wyników, pokazując stosowne przykłady z modelowania rozwoju komórki, optymalizacji wierceń geologicznych i ewolucji modeli kwantowych.

On the time behaviour of Okazaki fragments

W pracy wyprowadzono wzory na prawdopodobieństwo, że podczas procesu replikacji DNA w chwili t pojawi się n fragmentów Okazaki.

Strong mixing Markov semigroups on C1 are meager

Dowodzi się, że zbiór tych półgrup operatorów Markowa na klasie Schattena C1, dla których w mocnej topologii operatorowej T(t) jest zbieżne do operatora Markowa Q, gdzie Q jest 1-wymiarową projekcją, jest zbiorem rzadkim w zbiorze wszystkich półgrup Markowa.

On residualities in the set of Markov operators on C1

Dowodzi się, że zbiór operatorów Markowa na klasie Schattena 1, które są mieszające w normie, jest normowo gęsty, otwarty. Natomiast w topologii mocno operatorowej operatory Markowa mocno mieszające są zbiorem I kategorii.