dr inż. arch. Stefan Niewitecki

Email nievi@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 37
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/nievi

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 362
Numer telefonu (58) 348 60 37
Email nievi@pg.edu.pl

Notka biograficzna

W dniu 29.07.1977 r. ukończenie Studium Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (świadectwo Nr 301, wynik dobry).

Dnia 29.04.1982 r. nagroda III stopnia Rektora Politechniki  Gdańskiej, zespołowa za ''Studium wpływu ujęcia wody Gdańsk-Lipce na stateczność obiektów budowlanych w rejonie leja depresyjnego.''

W 1986 r. nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za ''Orzeczenie i projekt techniczny wzmocnienia dachów drewnianych w magazynie nr 3, Morski Port Handlowy  Gdynia.''         

W dniach 1.10.1982 r. do 30.09.1983 r. - roczny staż przemysłowy w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (obecnie "Przembud"). 

Dnia 01.10.1998 r. nagroda II stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej, zespołowa za ''Wyróżniającą się działalność dydaktyczną”.

''Modele Konstrukcji I Obiektów Budowlanych Do Celów Dydaktycznych''.

Badania własne, w latach 1977-1981 wykonano serię piętnastu modeli z polimetakrylanu metylu. Modele te służą do chwili obecnej jako pomoce dydaktyczne na zajęciach prowadzonych w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego. 

Informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

Uruchomienie nowych modułów zajęć:

1. Budownictwo ekstremalne

2. Diagnostyka budowlana

Promotor następujących prac dyplomowych magisterskich:

1. „Jacht  Klub  Sopot”.

     Data obrony: 06.07.2006 r.

     Autor: Rafał Mądry

     Recenzent: dr inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka

2. „Concordia – Budynek biurowo- usługowy przy Wielkopolskim Centrum Designu w Poznaniu”

     Data obrony: 17.07.2009 r.

     Autor: Sas Maciej

     Recenzent: dr inż. arch. A. Rożeński, doc. PG

3. „Centrum Cyber rozrywki i Efektów Specjalnych w Gdyni”.

     Data obrony: 21.10.2009 r

     Autor: Pobłocki Jacek     

     Recenzent: dr inż. arch. Wojciech Targowski, adiunkt PG

4. „Motel-„Wielka Księża Góra”.

     Data obrony: 21.10.2009 r.

     Autor: Umerski Maciej

    Recenzent: dr inż. arch. Mariusz Grych, Wydz.  Arch. PG

5. „Uzupełnienie pierzei przy Placu Konstytucji i ul. Dworcowej w Gdyni budynkiem wielofunkcyjnym”

Data obrony: 23.02.2011 r.

      Autor: Pankij Rafał

      Recenzent: dr inż. arch. Mariusz Grych, Wydz.  Arch. PG

6. „Centrum Aktywności Seniora w Wejherowie”.

    Data obrony: 27.09.2011 r.

    Autor: Grubba Kinga

    Recenzent: dr inż. arch. Mariusz Grych, Wydz.  Arch. PG 

Recenzent następujących prac dyplomowych magisterskich:

1. „Zespół hotelowo - rekreacyjny z przystanią nad jeziorem Gołuń”.

     Data obrony: 25.11.2009 r.

     Autor: Alina Kuklińska

     Promotor:   dr inż. arch dr inż. arch. Krzysztof Szarejko

2. „Kociewskie Centrum Kultury I Przedsiębiorczości Malenin”

     Autor: Arleta Kulińska-Elert

     Data obrony: 26.11.2014 r.

     Promotor:   dr inż. arch dr inż. arch. Krzysztof Szarejko

3. „Osiedlowy Pasaż  Wyżyny w Bydgoszczy”

     Autor: Anna Stasiak

     Data obrony: 04.07.2016 r.

     Promotor:    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski

     dr hab. Małgorzata Dymnicka

4. “Diy Initiative: Activating Słupsk Communities Via Re- Development Of The Listed Granaries”

    Author: Justyna Król

    Supervisor: Agnieszka Gębczyńska-Janowicz Ph.D., Eng., Arch.     

    Date of defense: 4th of July, 2016

5. „Leśne Laboratorium Edukacyjne”

    Autor: inż. arch. Anna Neumann

    Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko, docent PG

6. „Zabudowa Mieszkaniowo – Usługowa przy Fortyfikacjach Bastionowych Dolnego Miasta

    w Gdańsku”

    Autor: Karolina Karczewska

    Promotor: dr inż. arch. Bazyli Domsta

7. „Gdyńskie Studio Filmowe”

     Autor: Paweł Homma

     Promotor: dr inż. arch. Marek Gawdzik

8. „Centrum Sztuk Audiowizualnych w Gdańsku”

     Autor: Aleksandra Ziniewicz

     Promotor: dr inż. arch. Jarosław Bąkowski        

9. „Rewitalizacja i uzupełnienie zabudowy przy ul. Dworcowej w Gdyni”

     Autor: Monika Wons

     Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek Łachińska, doc PG

10. „Stadion w Olsztynie”

      Autor Paweł Rydzewski

      Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. nadzw.  PG

11. „Teatr Dramatyczny w Bydgoszczy”

       Autor: Małgorzata Jedlińska

       Promotor: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, prof. nadzw. PG

12. „Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Dolnym Mieście w Gdańsku”

       Autor: Olga Kreft

       Promotor: dr inż. arch. Bazyli Domsta

13. „Starostwo Powiatowe w Kartuzach”

       Autor: inż. arch. Agnieszka Mazur 

       Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko, docent PG 

Promotor pomocniczy pracy doktorskiej:

Mgr inż. arch. Joanna Wojtas, praca p.t.”

b) współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą,

1. Polska Akademia Nauk, Sekcja Konstrukcji Drewnianych. Referat wygłoszony przez dr inż. arch. S. Niewiteckiego na posiedzeniu w dniu 29.11.2006 r. w Akademii Rolniczej w Poznaniu pt. „Problemy architektoniczne i konstrukcyjne rehabilitacji elementów drewnianych w aspekcie modernizacji budynków mieszkalnych”.

Udział w konferencjach krajowych:

1.     III Wrocławska Konferencja Naukowo - Techniczna "Problemy remontowe substancji mieszkaniowej.", Polanica - Zdrój , 1 - 3 grudnia 1988,

2.     Konferencja problemowa w Kołobrzegu ''Aktualne problemy budownictwa mieszkaniowego''. Gdańsk-Kołobrzeg, maj 1989 r. 

3.     Konferencja Popularno  - Naukowa poświęcona Jubileuszowi stulecia urodzin Prof. Stefana du Chateau, w dniu 25.09.2008 r. w Hrubieszowie. 

4.     V Ogólnopolska Konferencja Mostowców w dniu 06.11.2008 r. w Wiśle.

5.     VIII Konferencja  Naukowa „Drewno i Materiały Drewnopochodne w Konstrukcjach Budowlanych”. Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny Wydział Budownictwa I  Architektury. Szczecin 5-6 czerwiec 2009 r. 

6.     I Konferencja Naukowa ”Nowoczesne Technologie w Dydaktyce”. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Kielce 24-25.03.2011 r.

7.     VI Ogólnopolska Konferencja Mostowców - Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej. Wisła, 24-25 maja 2012 r.

8.     VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców „Konstrukcja i Wyposażenie Mostów”. Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej. Wisła, 28-29 maja 2015 r.

Udział w konferencjach międzynarodowych:

1.     Konferencja Międzynarodowa Konstrukcji Drewnianych w Seattle, USA 19-20.09.1988 r.

2.     Konferencja Międzynarodowa "Technical Aspects in Architectural Education". Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Techniki Budownictwa, Gdańsk 17-19.09.1997 r.

3.     VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Projektowe w Kontekście Nowych Technologii Budowlanych”, Kraków 22-23.10. 2009 r.

4.     Konferencja Międzynarodowa „Konstrukcje lekkie w inżynierii lądowej - LSCE 2013”. Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, WNT, UWM w Olsztynie. 12.06.2013 r. 

5.     International Conference “Innovations in Science and Education”. Praga, Republika Czeska. 23-25 marzec 2016 r. 

6.     World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2016. Praga, Republika Czeska. 13-16 czerwiec 2016 r. 

7.     World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2017. Praga, Republika Czeska. 12-16 czerwiec 2017 r.

 c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich- brak,

d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę

1.   Indywidualna, premierowa wystawa międzynarodowa w Polsce. Rodzaj dzieła: Wystawa „Jednego Projektu”. Tytuł dzieła: „Wielki Mur Japoński – czyli jak uratować Japonię przed tsunami”. Autor: Dr inż. arch. Stefan Niewitecki. Charakterystyka dzieła: Wystawa 55 plansz projektowych obrazujących tzw. „Wielki Mur Japoński” – falochron o wysokości 23 m i długości 2200 km chroniący całe wybrzeże Japonii od strony Pacyfiku. Miejsce realizacji: Gdańsk, Politechnika Gdańska, Dziedziniec  Północny. Rok realizacji: czerwiec 2013. 

Członkostwo w organizacjach naukowych, w zespołach eksperckich, itp. 

1.     Udział  w  wyborach  do  Sejmu  w  1991   r.  z ramienia Polskiej Partii Zielonych.

2.     Opracowanie  pierwszej wersji ustawy o Samorządzie Architektów. 

3.     Współpraca z posłem Bartłomiejem Kołodziejem i z Sejmową Komisją do Spraw Polityki  Przestrzennej, Budownictwa i Mieszkalnictwa w latach 1992 - 1994.

4.     Założyciel "Gdańskiego Ruchu Mieszkaniowego".

5.     Wiceprezes Bałtyckiej Fundacji Edukacji Ekologicznej w latach 1991 - 1995 r.

6.     Prezes zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich - Oddział "Wybrzeże" w latach 1991 - 1994.

7.     Przewodniczący  Komisji Krajowej Architektury i Budownictwa Polskiej Partii Zielonych.

8.     Wiceprezes Zarządu Regionu Wschodnio Pomorskiego Polskiej Partii Zielonych od 1991 r. do 1994 r.

9.     Rzeczoznawca budowlany G.U.N.B nr 955/96/R.

10. Rzeczoznawca budowlany nr C.R.R.B9/04/R/C.

11. Wyróżnienie SARP Pierwszego Stopnia – Złota Odznaka SARP za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu przyznane Uchwałą nr 36 z dnia 5 października 2013 r. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Wykaz projektów o wartości nie mniejszej niż 10 tys., zł

Projekty zakończone w roku 2009 r.

1.     Temat pracy: „Koncepcje architektoniczne mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w pobliżu obecnej przeprawy promowej”.

     Kierownik i główni wykonawcy: Dr inż. arch. Stefan Niewitecki.

     Zamawiający: EUROPROJEKT GDAŃSK  sp. z o.o., 80 - 680 Gdańsk ul. Nadwiślańska 5