dr inż. Mariusz Matuszek

Email marmatus@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marmatus

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 523
Numer telefonu (58) 347 18 67

Wiadomość dla studentów

Konsultacje i rozkład zajęć, patrz kalendarz poniżej.

Notka biograficzna

Mariusz Matuszek

1991 - M.Sc. in Computer Science granted by Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI
2007 - Ph.D. in Computer Science granted by Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI

1990-1991 - Assistant teacher (parallel with studies)
1991-1996 - PHILIPS (Engineer, Medical Systems Division)
1996-2007 - Research assistant/lecturer - Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI
2007-present - Assistant professor - Gdańsk University of Technology, Faculty of ETI

Main areas of research: intelligent multiagent systems, distributed systems

Publications: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Ly5m--EAAAAJ


-------------- Polish version follows -----------

1991 - mgr inż informatyki, Politechnika Gdańska, Wydział ETI
2007 - dr inż., Politechnika Gdańska, Wydział ETI

1990-1991 - asystent (równolegle z 5 rokiem studiów)
1991-1996 - PHILIPS (inżynier, dział systemów medycznych)
1996-2007 - asystent - Politechnika Gdańska, Wydział ETI
2007-present - adiunkt - Politechnika Gdańska, Wydział ETI

Główne obszary badań: inteligentne systemy wieloagentowe, systemy rozproszone

Publikacje i cytowania: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Ly5m--EAAAAJ