Grażyna Lisiecka

Email grazyna.lisiecka@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grazyna.lisiecka

Zajmowane stanowiska

Referent administracyjny
Miejsce pracy Dom Studencki Nr 4, Osiedle Studenckie
Dom Studencki Nr 1 Administracja
Numer telefonu (58) 347 15 97