dr inż. Mariusz Marć

Email mariusz.marc@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 94
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mariusz.marc

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 224
Numer telefonu (58) 347 21 94
Email marmarc@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodzony w 1986 w Tczewie
II 2009 - inż. Technologia Chemiczna
VII 2010 - mgr Technologie Ochrony Środowiska
III 2015 - dr dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: chemia
Zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Analitycznej od 01.10.2015 roku. 

Od 01.12.2016 do 28.02.2019 realizował staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, przyznanego w ramach konkursu „FUGA 5” przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

 

~

Born in Tczew in 1986.
II 2009 - Engineer, Chemical Technology
VII 2010 - Master of Science, Environmental Protection Technologies
III 2015 - Doctor of Philosophy, domain: chemical sciences, discipline: chemistry
Mariusz Marc is employee of Chemical Faculty, Analytical Chemistry Department from year 01.10.2015.

From 01/12/2016 to 02/28/2019 implementation of the post-doc internship finnatially suported by the National Center for Science - FUGA 5 project, at the Faculty of Chemistry, Opole University