Bożena Czarnowska

Email bozczarn@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 41
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bozczarn

Zajmowane stanowiska

Samodzielny referent administracyjny
Miejsce pracy Dział Płac, Kwestura
Gmach B, 103
Numer telefonu (58) 347 29 41