dr hab. inż. Maciej Łuszczek

Email maciej.luszczek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 43, (58) 348 60 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/maciej.luszczek

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-32
Numer telefonu (58) 347 26 43
Email maciej.luszczek@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. studenckich
Miejsce pracy Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 44
Numer telefonu (58) 348 60 63

Notka biograficzna

Urodził się w 1967 r. w Gdyni. Tytuł magistra inżyniera podstawowych problemów techniki w zakresie fizyki technicznej uzyskał na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w 1991 r. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W 1999 r. uzyskał stopień doktora, a w  2015 r. – doktora habilitowanego w dyscyplinie fizyka. Od 2015 r. pracuje w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się pierwotnie wokół zagadnień związanych z nadprzewodnictwem wysokotemperaturowym. Obecnie pracuje nad wykorzystaniem grafenu w sensorach elektronicznych. Jest autorem lub współautorem 27 publikacji naukowych, w tym 17 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), oraz recenzentem kilku czasopism naukowych. Kierował dwoma projektami badawczymi.

Czterokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora PG za działalność naukową.