Szkoła Orłów na PG

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Armatyńska Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt realizowany w Sekcja Kształcenia zgodnie z porozumieniem MNiSW/2018/256/DIR/KH