dr hab. inż. Marek Wirkus

Email marek.wirkus@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 24
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marek.wirkus

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Zarządzania w Przemyśle, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, 717
Numer telefonu (58) 347 15 24
Email Marek.Wirkus@zie.pg.gda.pl

Notka biograficzna

mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych).

Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002); Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania; Inicjator i współtwórca konkursu KAROLE na WZiE (od 1992); Inicjator i współtwórca cyklicznej konferencji Projekty; Programy, Procesy (od 2011); Promotor i recenzent wielu prac inżynierskich,  magisterskich oraz prac doktorskich (w tym promotor trzech obronionych prac).

Staże i kursy zagraniczne (między innymi): East European Management Teaching Development Programme (1991), European Business Management School The University of Wales, Swansea, Wielka Brytania (1993-95), Otto Friedrich Universitat Bamberg, Niemcy (1993-95), University Of Abertay Dundee, Szkocja (1996), Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania (1996), Uniwersytet D’Artios w Bethune, Francja  (1997), ÖBB-Infrastruktur AG, Wien (2011)

Organizacje członkostwo (między innymi): IPMA Polska (Stowarzyszenie Project Management  Polska, od 1999; współzałożyciel); Członek Sekcji Zarządzania Projektem w Komitecie Inżynierii Produkcji PAN  w kadencji 2007- 2019); Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK od 1978); Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją (od 2008);

Niezależny konsultant, ekspert i szkoleniowiec dla przemysłu. Praca na rzecz zleceniodawców z różnych firm, np.: Philips Light Bielsko – Biała, Zarząd Portów Morskich w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku; Grupa Doradztwa Finansowego– Warszawa;  Mostostal – Projekt Warszawa, "IZOLACJA.SA" Nidzica, Nyland sp. z o.o, Gdansk, Krajowy Urząd Pracy w Warszawie, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Park kultury i Wypoczynku „Grodzisko” w Gdańsku; Szkło sp. z o.o, Lidzbark Warmiński;  ABC Consulting; Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów i inne. Autor aplikacji oraz  koordynator projektów finansowanych przez Unię Europejską (pozytywnie ocenionych), np.:  TEMPUS JEP 3208, TEMPUS CME 1034, FIESTA I-45. Ekspert oceniający projekty w programie TEMPUS oraz NCBR.  Odznaczenie resortowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009);

Zainteresowania naukowe

  • Zarządzanie projektami, programami oraz portfolio projektów
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji w tym projektowanie i zarządzanie procesami oraz systemami produkcyjnymi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach PRZEMYSŁU 4.0

Prace dyplomowe – przykładowe obszary tematyczne

  • Projektowanie usprawnień funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji w tym usprawnianie procesów oraz systemów produkcyjnych oraz logistycznych
  • Zarządzanie projektami i programami w tym wdrażanie innowacji
  • Planowanie biznesowe i strategiczne