dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz

Email leszek.jarzebowicz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 49
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/leszek.jarzebowicz

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-014
Numer telefonu (58) 347 21 49
Email leszek.jarzebowicz@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Leszek Jarzębowicz ukończył studia jednolite magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w 2005 r.  Na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora nauk technicznych (2010 r.) oraz doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych (2019 r.).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: sterowaniu i modelowaniu elektrycznych układów napędowych, diagnostyce pojazdów szynowych, efektywności energetycznej transportu zelektryfikowanego, implementacji mikroprocesorowej algorytmów sterowania.

Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej (od 2009 r.) oraz Kierownikiem Laboratorium Trakcji Elektrycznej. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym wydanych w renomowanych pismach takich jak: IEEE Transactions on Power Electronics, Applied Mathematical Modelling, Control Engineering Practice, IET Power Electronics.

Otrzymał trzy nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność naukową (2012, 2013 r., 2017 r.) oraz dwie za działalność dydaktyczną (2010 i 2018 r.). Rozprawę doktorską wyróżniono na III Ogólnopolskim Konkursie "Młodzi Innowacyjni 2011" organizowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Jest laureatem dwóch nagród za najlepszy referat przyznanych przez Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (2008 i 2013 r.). Uzyskał liczne stypendia naukowe, m.in.: ‘Santander Universidades’ (2017 r.), ‘AdvancedPhD' (2013 i 2014 r.)', InnoDoktorant' (2008 r.). Jest członkiem stowarzyszenia Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i recenzentem w czterech czasopismach wydawanych przez to stowarzyszenie. W latach 2018-19 kierował projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest lub był wykonawcą w pięciu projektach badawczych finansowanych przez NCN, NCRB, MNiSW.

Jego zainteresowania dydaktyczne obejmują zagadnienia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, inżynierii elektrycznej w transporcie, elektromobilności. Wypromował 22 magistrów inżynierów oraz 17 inżynierów na trzech kierunkach studiów.