mgr Alicja Rąbalska

Email alicja.rabalska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 75
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/alicja.rabalska

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Biuro Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
Gmach B, 07
Numer telefonu (58) 347 10 75
Email alicja.rabalska@pg.edu.pl