Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt realizowany w Biuro Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej zgodnie z porozumieniem POWR.03.05.00-00-z044/17 z dnia 2018-04-19