Joanna Dudkowska

Email joadudko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 30
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/joadudko

Zajmowane stanowiska

Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Miejsce pracy Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 235
Numer telefonu (58) 347 23 30