dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

Email grzchole@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 00
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzchole

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 19
Numer telefonu (58) 347 23 00