Impact of probability distribution on the uncertainty of resistance measurement

The paper presents studies on the influence of probability distributions on the expanded uncertainty of the resistance measurement. Choosing the correct probability distribution is very important to estimate of measurement uncertainty. The paper presents the results of analysis of the resistance measurement uncertainty using the technical method of resistance: 100 G. The analysis of the uncertainty measurement of resistance was carried out repeatedly, each time assuming a different probability distribution of measuring instruments (normal, quadratic, U and triangular distribution).The results of the research presented in the article show that the influence of the assumed probability distributions on the result of the measurement uncertainty analysis is significant and results discrepancies can reach up to 40%.

INFLUENCE OF WRONGLY ASSUMED PROBABILITY DISTRIBUTION ON THE UNCERTAINTY OF RESISTANCE MEASUREMENT BY TECHNICAL METHOD

The paper presents studies on the influence of probability distributions on the expanded uncertainty of the resistance measurement. Choosing the correct probability distribution is very important to estimate of measurement uncertainty. The most commonly used distribution is the rectangular distribution. The paper presents the results of analysis of the resistance measurement uncertainty using the technical method of two resistances: 1 Ω and 100 GΩ using different measuring equipment. The analysis of the uncertainty measurement of resistance was carried out repeatedly, each time assuming a different probability distribution of measuring instruments (normal, rectangular, triangular or trapezoidal). The results of the research presented in the article show that the influence of the assumed probability distributions on the result of the measurement uncertainty analysis is significant and results discrepancies can reach up to 30%.

SPRZĘTOWA SYMULACJA USZKODZEŃ W DIAGNOSTYCE MAGNESÓW NADPRZEWODZĄCYCH

Utrzymanie magnesów nadprzewodzących w stanie nadprzewodnictwa wymaga precyzyjnej kontroli ich parametrów zarówno przed pierwszym uruchomieniem jak i w trakcie ich użytkowania. Dla zapewnienia tej kontroli opracowywany jest obecnie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (w ramach międzynarodowego projektu FAIR) specjalistyczny system pomiarowo-diagnostyczny do testowania stanu obwodów elektrycznych magnesów nadprzewodzących. Urządzenie to wymaga kalibracji oraz okresowego testowania. Dla realizacji tego zadania budowany jest również sprzętowy symulator obwodów elektrycznych magnesu nadprzewodzącego, który umożliwi także szkolenie obsługi systemu. W artykule opisano koncepcję sprzętowego symulatora magnesu nadprzewodzącego. Przedstawiono założenia projektowe, wymagania stawiane budowanemu urządzeniu oraz sposób ich realizacji.

ZASTOSOWANIE APLIKACJI R-TECH DO WYZNACZANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

W artykule przedstawiono aplikację R-Tech, która została zaprojektowana przez autorów jako narzędzie wspomagające szacowanie niepewności pomiaru rezystancji mierzonej metodą techniczną. W programie zaimplementowano algorytm wyznaczania niepewności rezystancji zgodny z zaleceniami zawartymi w Przewodniku GUM, czyli na podstawie prawa propagacji niepewności. Zaprezentowana aplikacja pozwala na przeprowadzenie analizy, która może być wykorzystywana zarówno przez inżynierów jak i studentów.

ROBOT TYPU QUADROCOPTER STEROWANY MIKROKONTROLERAMI O NIEWIELKIEJ MOCY OBLICZENIOWEJ

Współczesna robotyka rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz więcej osób prywatnych i inżynierów konstruuje różnego rodzaju pojazdy mobilne. Dlatego autorzy niniejszego referatu postawili sobie następującą tezę: możliwa jest budowa latającego robota mobilnego na bazie kontrolera o niskiej mocy obliczeniowej oraz prostego regulatora, i podjęli się jej udowodnienia.

Using Alpha-beta filtration for robustness improvement of a quadrocopter positioning system

Quadrocopter is an unmanned aerial vehicle (UAV) platform. The position of the robot is determined based on readings from an accelerometer and a gyroscope, but the measurement signals contain broadband noise. This article describes a solution for filtering out the noise based on an Alpha – beta filter. It also presents the methodology of designing and implementing such a filter for noise cancellation in measurement signals from accelerometer and gyroscope. The computational complexity of the Alpha – beta filter is similar to a second order low pass filter, but there are no noticeable time delays and filtration gives similar results to that of a Kalman filter. The described filter was designed and implemented in a real vehicle, tested and validated.