Nikola Tesla i jego wynalazki

Przedstawiono biografię Nikoli Tesli. Omówiono dziedziny, którymi się zajmował i opisano najważniejsze wynalazki.

Uncertainty of mass flow measurement using centric and eccentric orifice for Reynolds number in the range 10,000 ≤ Re ≤ 20,000

A. Golijanek-Jędrzejczyk , A. Mrowiec, R. Hanus, M. Zych, D. Świsulski MEASUREMENT – 2020
The article analyses the impact of the Reynolds number on the estimated uncertainty of the mass flow rate measurement using an orifice plate. The objects of the research were two types of orifices: centric (ISA) and eccentric, with the diameter ratio β = 0.5. Studies were performed by Monte Carlo simulation and experiments for Reynolds numbers in the range 10,000 ≤ Re ≤ 20,000. The obtained results have shown that for both orifice types, the results obtained from the experiments and from the Monte Carlo simulation are similar. The nature of changes in the expanded uncertainty of the flow measurement is very similar for each type. For the both types of orifices, the value of the expanded uncertainty of the flow measurement increases linearly with the increasing Reynolds number.

Analysis and interpretation of radiometric signals in a liquid-gas bubble flow

M. Zych, R. Hanus, M. Jaszczur, A. Golijanek-Jędrzejczyk , D. Świsulski , G. Roshani – EPJ Web of Conferences – 2019
The article presents the analysis of signals from a radiometric system consisting of two scintillation probes and two gamma radiation sealed sources. Calculations and interpretation were carried out for the bubble flow of the water-air mixture in the horizontal pipeline. The analysis of the obtained signals was done in time and frequency domain. In the frequency domain, a range of usable frequencies was identified, which were associated with changes in gamma-ray intensity recorded in the time domain. The gas phase velocity, void fraction and statistical parameters of the signal were also calculated.

Impact of probability distribution on the uncertainty of resistance measurement

The paper presents studies on the influence of probability distributions on the expanded uncertainty of the resistance measurement. Choosing the correct probability distribution is very important to estimate of measurement uncertainty. The paper presents the results of analysis of the resistance measurement uncertainty using the technical method of resistance: 100 G. The analysis of the uncertainty measurement of resistance was carried out repeatedly, each time assuming a different probability distribution of measuring instruments (normal, quadratic, U and triangular distribution).The results of the research presented in the article show that the influence of the assumed probability distributions on the result of the measurement uncertainty analysis is significant and results discrepancies can reach up to 40%.

INFLUENCE OF WRONGLY ASSUMED PROBABILITY DISTRIBUTION ON THE UNCERTAINTY OF RESISTANCE MEASUREMENT BY TECHNICAL METHOD

The paper presents studies on the influence of probability distributions on the expanded uncertainty of the resistance measurement. Choosing the correct probability distribution is very important to estimate of measurement uncertainty. The most commonly used distribution is the rectangular distribution. The paper presents the results of analysis of the resistance measurement uncertainty using the technical method of two resistances: 1 Ω and 100 GΩ using different measuring equipment. The analysis of the uncertainty measurement of resistance was carried out repeatedly, each time assuming a different probability distribution of measuring instruments (normal, rectangular, triangular or trapezoidal). The results of the research presented in the article show that the influence of the assumed probability distributions on the result of the measurement uncertainty analysis is significant and results discrepancies can reach up to 30%.

Nikola Tesla i jego niezwykłe osiągnięcia

W artykule przybliżono sylwetkę amerykańskiego wynalazcy serbskiego pochodzenia Nikoli Tesli. Omówiono jego studia i pracę, współpracę i konflikt z Edisonem oraz pierwsze patenty. Przedstawiono wybrane wynalazki i osiągnięcia tego niezwykłego inżyniera i wizjonera, którego celem było wykorzystanie wynalazków do poprawy ludzkiego życia. Jednym z największych osiągnięć Tesli było znalezienie praktycznego zastosowania dla prądu przemiennego.

Prace Komisji Historycznej SEP przy wydaniu "Historii Elektryki Polskiej"

Przedstawiono prace Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich związane ze zbieraniem materiałów i wydaniem pięciotomowego opracowania Historia Elektryki Polskiej.

Rzadka reprezentacja sygnału niestacjonarnego w technice oszczędnego próbkowania

Przedstawiono zastosowanie techniki oszczędnego próbkowania do rekonstrukcji sygnału niestacjonarnego na podstawie skompresowanych próbek w dziedzinie czas-częstotliwość. Zastosowano nadmiarowy algorytm z różnymi słownikami aby znaleźć rzadką reprezentację sygnału. Wyniki symulacji potwierdzają, że zastosowanie oszczędnego próbkowania pozwala na rekonstrukcję sygnału niestacjonarnego z małej liczby losowo pobranych próbek, z niewielką utratą jakości rekonstrukcji.

Signals features extraction in radioisotope liquid-gas flow measurements using wavelet analysis

R. Hanus, M. Zych, B. Wilk, M. Jaszczur, D. Świsulski EPJ Web of Conferences – 2019
Knowledge of the structure of a flow is significant for the proper conduct of a number of industrial processes. In this case, a description of a two-phase flow regimes is possible by use of the time-series analysis in time, frequency and state-space domain. In this article the Discrete Wavelet Transform (DWT) is applied for analysis of signals obtained for water-air flow using gamma ray absorption. The presented method was illustrated by use data collected in experiments carried out on the laboratory hydraulic installation with a horizontal pipe, equipped with two Am-241 radioactive sources and scintillation probes with NaI(Tl) crystals. Signals obtained from detectors for slug, plug, bubble, and transitional plug – bubble flows were considered in this work. The recorded raw signals were analyzed and wavelet energy was extracted using multiresolution analysis. It was found that energies of wavelet approximation at 1-5 levels are useful to recognize the structure of the flow.

Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.