Direct spectrum detection based on Bayesian approach

The paper investigates the Bayesian framework's performance for a direct detection of spectrum parameters from the compressive measurements. The reconstruction signal stage is eliminated in by the Bayesian Compressive Sensing algorithm, which causes that the computational complexity and processing time are extremely reduced. The computational efficiency of the presented procedure is significantly better than a typical compressive sensing approach. The numerical simulations confirm the possibility of using this method to direct harmonics detection.

Możliwości zamiany elektrycznych przepływomierzy powietrza stosowanych w silnikach spalinowych samochodów

W artykule przedstawiono podstawowe typy przepływomierzy powietrza, stosowane w silnikach spalinowych samochodów: z klapąspiętrzającą, HLM, HFM, Vortex i MAP. Przedstawiono wyniki badania tych przepływomierzy na specjalnie przygotowanym stanowisku pomiarowym. Przeanalizowano możliwość ich zamiany i zweryfikowano taką możliwość w praktyce.

Simulation investigation of perovskite-based solar cells

Three models of thin-layer lead-halide perovskite solar cells with different electron-transport layers (TiO2,SnO2,ZnO) were investigatedby the simulation method. The perovskite layer thickness was optimized for all the systems. The analysis of the standard photovoltaic cell performanceparameters at various operating temperatures was performed. The best performance was achieved for the system with theSnO2conductive layer.

Nikola Tesla i jego wynalazki

Przedstawiono biografię Nikoli Tesli. Omówiono dziedziny, którymi się zajmował i opisano najważniejsze wynalazki.

The behavioural model of graphene field-effect transistor

The behavioural model of a graphene field-effect transistor (GFET) is proposed. In this approach the GFET element is treated as a “black box” with only external terminals available and without considering the physical phenomena directly. The presented circuit model was constructed to reflect steady-states characteristics taking also into account GFET capacitances. The authors’ model is defined by a relatively small number of equations which are not nested and all the parameters can be easily extracted. It was demonstrated that the proposed model allows to simulate the steady-state characteristics with the accuracy approximately as high as in the case of the physical model. The presented compact GFET model can be used for circuit or system-level simulations in the future.

Uncertainty of mass flow measurement using centric and eccentric orifice for Reynolds number in the range 10,000 ≤ Re ≤ 20,000

A. Golijanek-Jędrzejczyk , A. Mrowiec, R. Hanus, M. Zych, D. Świsulski MEASUREMENT – 2020
The article analyses the impact of the Reynolds number on the estimated uncertainty of the mass flow rate measurement using an orifice plate. The objects of the research were two types of orifices: centric (ISA) and eccentric, with the diameter ratio β = 0.5. Studies were performed by Monte Carlo simulation and experiments for Reynolds numbers in the range 10,000 ≤ Re ≤ 20,000. The obtained results have shown that for both orifice types, the results obtained from the experiments and from the Monte Carlo simulation are similar. The nature of changes in the expanded uncertainty of the flow measurement is very similar for each type. For the both types of orifices, the value of the expanded uncertainty of the flow measurement increases linearly with the increasing Reynolds number.

Werner Siemens i jego upamiętnienie

Werner Siemens żył w latach 1816-1892, w czasach niezwykłego postępu w naukach przyrodniczych i największych odkryć w zakresie elektrotechniki. Jako osoba z wykształceniem technicznym i niezwykłym zacięciem naukowym, przez całe życie łączył te dwie działalności. Jego prace naukowe służyły rozwojowi techniki, a wdrażane rozwiązania techniczne wymuszały tematy prowadzonych badań. Wykazał się też talentem jako przedsiębiorca. Założone przez niego w Niemczech, ale też Rosji, czy Anglii firmy funkcjonowały z sukcesami, stanowiąc podstawę działającego dzisiaj międzynarodowego koncernu Siemens AG. W artykule przypomniano najważniejsze osiągnięcia Wernera Siemensa, ilustrowane poświęconymi mu pamiątkami: medalami, plakietami i wydawnictwami pocztowymi.

Wyobrażenia elektryczności na medalach

Przytoczono przykłady przedstawień wyobrażeń elektryczności, które powstały dla popularyzowania ważnych wydarzeń i uhonorowania osób zasłużonych dla elektryfikacji. Przetransponowanie ze świata zjawisk fizycznych do dziedziny estetyki najczęściej przybierało postać kobiety-bogini. Takie personifikacje występują na medalach z okresu francuskiej secesji a także polskich i niemieckich. Opisano nawiązujący do tej tradycji, wydany w 2019 roku, medal z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Analysis and interpretation of radiometric signals in a liquid-gas bubble flow

M. Zych, R. Hanus, M. Jaszczur, A. Golijanek-Jędrzejczyk , D. Świsulski , G. Roshani – EPJ Web of Conferences – 2019
The article presents the analysis of signals from a radiometric system consisting of two scintillation probes and two gamma radiation sealed sources. Calculations and interpretation were carried out for the bubble flow of the water-air mixture in the horizontal pipeline. The analysis of the obtained signals was done in time and frequency domain. In the frequency domain, a range of usable frequencies was identified, which were associated with changes in gamma-ray intensity recorded in the time domain. The gas phase velocity, void fraction and statistical parameters of the signal were also calculated.

Impact of probability distribution on the uncertainty of resistance measurement

The paper presents studies on the influence of probability distributions on the expanded uncertainty of the resistance measurement. Choosing the correct probability distribution is very important to estimate of measurement uncertainty. The paper presents the results of analysis of the resistance measurement uncertainty using the technical method of resistance: 100 G. The analysis of the uncertainty measurement of resistance was carried out repeatedly, each time assuming a different probability distribution of measuring instruments (normal, quadratic, U and triangular distribution).The results of the research presented in the article show that the influence of the assumed probability distributions on the result of the measurement uncertainty analysis is significant and results discrepancies can reach up to 40%.