dr hab. inż. Dariusz Świsulski

Email dariusz.swisulski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 97, (58) 347 28 45
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/dariusz.swisulski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-31
Numer telefonu (58 347) 13 97

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-31
Numer telefonu (58 347) 13 97