Wykształcenie

 • 2010-2014: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  doktor nauk chemicznych (nauki chemiczne – chemia, chemia nieorganiczna)
 • 2009-2010: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  magister chemii (chemia stosowana)
 • 2005-2009: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  inżynier chemik (chemia stosowana)
 • 2002-2005: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku
  profil biologiczno-chemiczno-fizyczny

Prace kwalifikacyjne

 • 2015: Rozprawa doktorska: Synteza i badania strukturalne związków kompleksowych miedzi(i) i rtęci(ii) z wybranymi ligandami tioamidowymi. Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska. Promotorzy: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, dr hab. inż. Jarosław Chojnacki. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Gdaniec (UAM), prof. dr hab. inż. Maria Milewska.
 • 2010: Praca dyplomowa magisterska: Tiomoczniki i tioamidy oraz ich reakcje z solami miedzi. Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker. Recenzent: dr hab. inż. Maria Milewska.
 • 2009: Projekt dyplomowy inżynierski: Utlenianie tioamidów i tiomoczników do pochodnych 1,2,4-tiadiazolu. Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska. Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker. Recenzent: dr hab. inż. Maria Milewska.

Granty i projekty

 • 2015: D. Paliwoda, A. Budzianowski, A. Okuniewski, M. Anioła: Strengthening aurophilic attraction by high pressure. European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francja.
 • 2010-2013: B. Becker, A. Mietlarek-Kropidłowska, K. Baranowska, A. Okuniewski, M. J. Milewska, J. Janczak: Związki kompleksowe o rdzeniu bogatym w siarkę – synteza wybranych homo- i heteroleptycznych ditiokarbaminianów metali, ich struktura oraz próby modyfikacji.

Członkostwo w organizacjach

 • od 2019: Crystals - Członek Reviewer Board
 • od 2008: Polskie Towarzystwo Chemiczne (2016-2018 - Sekretarz Oddziału Gdańskiego, 2019-2021 - Skarbnik Oddziału Gdańskiego)
 • od 2005: Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda” (2006-2010 - Sekretarz, 2010-2016 - Opiekun, od 2016 - Opiekun naukowy)

Zainteresowania

Chemia, matematyka, informatyka. Programowanie, grafika komputerowa, Desktop Publishing, tworzenie stron i aplikacji internetowych, rysunek, liternictwo, elementy językoznawstwa, podróże.