dr inż. Andrzej Okuniewski

Email andrzej.okuniewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.okuniewski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 123
Numer telefonu (58) 347 25 92
Email andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Notka biograficzna

 Wykształcenie

  • 2010-2014: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
    doktor nauk chemicznych (nauki chemiczne – chemia, chemia nieorganiczna)
  • 2009-2010: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
    magister chemii (chemia stosowana)
  • 2005-2009: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
    inżynier chemik (chemia stosowana)
  • 2002-2005: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku
    profil biologiczno-chemiczno-fizyczny

Tematyka prac dyplomowych

Studentów zainteresowanych zdobyciem teoretycznych oraz praktycznych umiejętności w zakresie syntezy, badań strukturalnych oraz spektroskopowych ligandów siarkowych oraz ich połączeń kompleksowych zapraszam do realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich.

  • synteza wielofunkcyjnych pochodnych tiomocznika
  • synteza połączeń kompleksowych (w szczególności hybrydowych łańcuchów nieorganicznych)
  • otrzymywanie monokryształów
  • badania rentgenostrukturalne, spektroskopowe (NMR, IR, UV-Vis) i teoretyczne

W celu rozpoczęcia współpracy najlepiej kontaktować się osobiście w godzinach konsultacji lub mailowo.

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

  • związki kompleksowe metali bloku d z ligandami S-donorowymi
  • acylotiomoczniki i ich związki kompleksowe
  • eksperymentalne i teoretyczne badania gęstości elektronowej w hybrydowych łańcuchach nieorganicznych

Prowadzone zajęcia

Grupa badawcza

Grupa badawcza Prof. Jarosława Chojnackiego

Powiązane profile