dr inż. Karol Grębowski

Email karol.grebowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 77
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/karol.grebowski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 361
Numer telefonu (58) 347 18 77
Email karol.grebowski@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów oraz na wybuchy w kontekście zamachów terrorystycznych.

Studia jednolite magisterskie ukończył na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Temat pracy: " Analiza dynamiczna mostu kolejowego w Tczewie w związku z dostosowaniem do przejazdu pociągów dużych prędkości". Promotor: prof. dr hab. inż Krzysztof Wilde.

Doktorant na Studium Doktoranckim działającym przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jego promotorem jest Dziekan WILiŚ prof. dr. hab. inż. Krzysztof Wilde. Pod jego opieką przygotowuje pracę doktorską nt. "ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI PODPÓR POŚREDNICH WIADUKTÓW OBWODNICY STAMBUŁU (TURCJA) NORTHERN MARMARA HIGHWAY W KONTEKŚCIE ODDZIAŁYWAŃ SEJSMICZNYCH".  

Autor wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, m. in. International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Procedia Engineering, Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo, Material Science and Engineering, Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues (Web of Science). 

Uczestnik licznych konferencji naukowych polskich i zagranicznych, m. in. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego "Mosty tradycja i nowoczesność", XIII Konfernecja Naukowo-Techniczna _ TKI (Techniki Komputerowe w Inżynierii), LSCE - Lightweight Structures in Civil Engineering, 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017.

Autor ekspertyz techniczno-budowlanych.

Od 2012 roku posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Od 2014 roku posiada własną firmę.

Założyciel i jeden z opiekunów koła naukowego BOSS (the Beauty Of StructureS) na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

PUBLIKACJE:

1. Miśkiewicz M., Bruski D., Grębowski K., Chróścielewski J., Wilde K., Zaawansowane symulacje numeryczne mes dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury explicite, MOSTY, 2019

2. Miśkiewicz M., Bruski D., Grębowski K., Chróścielewski J., Wilde K., Zaawansowane symulacje numeryczne mes dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury explicite, (WDM) Wrocławskie Dni Mostowe, 2019

3. Grębowski K., Zielińska M., A historical building's restoration in the constructional aspect on the example of a building located in Poland, SGEM 2018 (Web of Science)

4. Grębowski K., Zielińska M., Dynamic analysis of the rail bridge in connection with customization trains of high speeds, SGEM 2018 (Web of Science)

5. Grębowski K., The concept of modeling of the influence of snow on the structure of a suspensed roof tauron arena in Cracow, SGEM 2018 (Web of Science)

6. Grębowski K., Wilde K., Miśkiewicz M., Odpowiedź dynamiczna wiaduktu obwodnicy Stambułu wywołana trzęsieniami ziemi o różnej intensywności, Konferencja MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ - 15.11.2018, Bydgoszcz

7. Przewłócki J., Zielińska M., Grębowski K.: Modeling of mortar joints in historical building foundations, Construction & Materials Building, JCR magazine (40 points) - during the review

8. Grębowski K., Kałdunek D.: Using Container Structures in Architecture and Urban Design, IOP Conference Series: Materials and Engineering, Vol. 245, 2017, IND - material indexed in Web of Science (15 pts)

9. Przewłócki J., Zielińska M., Grębowski K.: Numerical Modeling of Connections Between Stones in Foundations of Historical Buildings, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN 1755-1307, pp. 1-8, 2017, IND - material indexed in Web of Science (15 pts)

10. Grębowski K., Hirsz M., Wilde K., Nadolny A.: Parametric analysis of Istanbul's Ring Road, Advanced in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary, ISSUES 978-1-138-02906 -4, CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, pp. 2017-211, 2017, IND - material indexed in Web of Science (15 pts)

11. Zielińska M., Grębowski K., Kwasek M.: Roof over the big city, Competition organized by Architektura-Murator, BOSS - Beauty of Structures, 2017, AU - copyrights

12. Zielińska M., Grębowski K., Kwasek M.: Art in urban space - 800 reasons to relax, Competition organized by the Municipal Office in Opole, BOSS - Beauty of Structures, 2017, AU - copyrights

13. Zielińska M., Grębowski K., Kwasek M.: Water sources of Gdansk, Competition organized by GIWK, BOSS - Beauty of Structures, 2017, AU - copyrights

14. Zielińska M., Grębowski K.: Problem of modeling connections between monumental objects and newly designed elements, Building Review, no. 2, ISSN: 0033-2038, pp. 34-37, 2016, AR - article (5 pts.)

15. Grębowski K., Zielińska M.: Designing of public buildings exposed to terrorist attacks with the use of a passive protection system, Selected problems of reconstruction of building structures, ed. Prof. Jarosław Przewłócki, PhD Rafał Janowicz, Gdansk, Gdansk University of Technology Publisher, pp. 49-158, 2016, ICC - chapter in monograph

16. Zielińska M., Grębowski K., Kwasek M.: Bus stops Clinic Centrum in Lodz, Medical University of Lodz, 10/11/2016, AU - copyrights

17. Zielińska M., Grębowski K., Kwasek M.: Competition in Structural Mechanics at the Faculty of Architecture, PG, BOSS Olympics 2017 - Mechanical Graal, Gdansk University of Technology, Faculty of Architecture, pp. 1-7, 2017, PR - presentation

18. Grębowski K., Werdon M.: Cable-stayed cantilever. Construction in Lisbon, Portugal, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 20, No. 4, pp. 805-816, 2015, AR - article (15 points)

19. Grębowski K., Ulman Z.: Effect of Pendolino high-speed rail, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 21, No. 1, pp. 231- 238 , 2015, AR - article (15 points)

20. Grębowski K., Zielińska M.: Dynamic Analysis of Historic Railway Bridges in Poland Context of Adjusting Them to Pendolino Trains, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 20, No. 2, pp. 283-297, 2015 , AR - article (15 points)

21. Zielińska M., Grębowski K.: Computer-Aided Construction at Designing Reinforced Concrete Columns as Per EC, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 20, No. 1, pp. 183-200, 2015, AR - article ( 15 points)

22. Grębowski K., Zielińska M.: Modeling dynamic interactions of a Pendolino train for the construction of historic railway bridges in Poland, Building Review, ISSN: 0033-2038, No. 1, pp. 27-32, 2015, AR - article (5 points)

23. Grębowski K., Hirsz M., Nadolny A., Wilde K.: Parametric analysis of Istanbul's Ring Road, 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, 08-11/09, 2015 Gdansk, pp. 353-354, ZR

24. Grębowski K.: Parametric analysis of Istanbul's Ring Road, 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, 08-11/09. 2015 Gdansk, pp. 353-354, PR - presentation

25. Wilde K., Rucka M., Grębowski K.: Emergency status of the stadium in Zielona Gora triggered by the synchronous dance of fans, Building Review, No. 1, pp. 28-32, 2014, AR - article (4 points)

26. Wilde K., Rucka M., Grębowski K.: Modeling of some dynamic interactions on the construction of stands for buildings, Engineering and Construction, No. 11, pp. 612-615, 2013, AR - article (7 points)

27. Grębowski K., Zielińska M.: Damaged plasticity model - seismic analysis of the structure of Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur) in Malaysia, XX Lightweight Structures in Civil Engineering Contemporary Problems, ed. Jan B. Obrebski Warsaw: MicroPublisher-Consultant-Project, pp. 87-93, 2014 - ZR

28. Nadolny A., Hirsz M., Grębowski K., Wilde K.: Verification of the concept of plastic joints designed for the seismic operations of the V6 Viaduct of the Istanbul bypass, IV International Bridge Conference. Rudolf Modrzejewski - BRIDGE TRADITION AND MODERNITY, 08-09.05.2014 Bydgoszcz, pp. 71-72, 2014, ZR

29. Zielińska M., Grębowski K.: Dynamic analysis of the lightweight structure of the Viaduct Millau in France subjected to the wind fluctuations described by Karman's and Davenport's spectrum, XX Lightweight Structures in Civil Engineering Contemporary Problems / ed. Jan B. Obrebski Warsaw: Micro-PublisherConsultant-Project, s.2011-2018, 2014, ZR

30. Zielińska M., Grębowski K.: Computer-aided construction in the design of reinforced concrete columns according to EC, XIII Scientific and Technical Conference - Computer Technology in Engineering, TKi 2014, 06-09.05.2014, Lichen Stary, K - poster

31. Grębowski K.: Computer-aided construction in the design of reinforced concrete columns according to EC, XIII Scientific and Technical Conference - Computer Technology in Engineering, TKi 2014, 06-09.05.2014, Lichen Stary, PR - presentation

32. Grębowski K.: Damaged plasticity model - seismic analysis of the Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur) in Malaysia, XX Lightwegiht Structures in Civil Engineering LSCE, 25-28.09.2014 Warsaw, PR - presentation

33. Grębowski K.: Dynamic analysis of the lightweight structure of the arena in the subject of Davenport's spectrum, XIX Lightwegiht Structures in Civil Engineering LSCE, 06-07.06.2013 Olsztyn, PR - presentation

34. Wilde K., Rucka M., Grębowski K.: Emergency condition of the stadium's stand in Zielona Góra triggered by the synchronous dance of supporters, XXVI Scientific and Technical Conference "Construction failures" - Szczecin / Miedzyzdroje, 21-24.05.2013, p. 299-306, 2013 - ZR

35. Grębowski K.: Dynamic analysis of the impact of the wind spectrum according to the theory of Davenport for lightweight structures of the roof in sports hall Czyzyna in Cracow, Lightwegiht Structures in Civil Engineering LSCE, s. 1-8, 2013, ZR

36. Wilde K., Grębowski K., Rucka M., Rutkowski T., Żelazkiewicz J.: Technical expertise regarding the re-tuning of the construction of the speedway stadium in Zielona Gora with numerical analysis in the formalism of Finite Element Methods, Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, 2012, EX - expertise

37. Wilde K., Grębowski K., Rucka M., Jasina M., Rutkowski T., Żelazkiewicz J.: Technical expertise regarding the comparison of dynamic characteristics of the speedway stadium in Zielona Gora according to the architectural and construction design of ABK-PROJEKT and the detailed design prepared by STALKO, Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, 2012, EX - expert opinion

38. Wilde K., Grębowski K.: ADDING THE TEXT OF RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT: Technical expertise regarding the re-construction of the speedway stadium in Zielona Gora with numerical analysis in the formalism of Finite Element Methods, Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, 2012, EX - expert opinion

39. Wilde K., Niedostatkiewicz M., Grębowski K.: Technical expertise regarding the assessment of the technical condition of the landing pad for helicopters at the Regional Specialist Hospital to them Dr. Władysław Bieganski located in Grudziadz at ul. Rydygiera 15/17, Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering , 2012, EX - expertise

40. Rucka M., Zielińska M., Grębowski K.: Organization of the 3D KOMBOSS TOWER competition, 18/05/2017, Gdansk University of Technology