dr hab. inż. Zbigniew Czaja

Email zbczaja@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 87
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zbczaja
www.pg.gda.pl/~zbczaja/

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 230
Numer telefonu (58) 347 14 87
Email zbczaja@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

W ramach pracy na uczelni prowadzę dwie działalności:

dydaktyczną - prowadzenie wykładu i laboratorium z przedmiotu Mikrokontrolery i mikrosystemy (w skrócie: MKM), jak i z przedmiotu Mikrosterowniki i mikrosystemy rozproszone (MMR), wykładu z przedmiotu Mikroprocesory i mikrosystemy (MIM)  oraz wykładu i seminarium z Telemetrycznych systemów rozproszonych (TDS).

naukową - opracowywanie metod diagnostycznych i środków do testowania, samo-testowania i identyfikacji parametrycznej częœci analogowych elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami.

Dokumentacje do wszystkich moich zajęć (wykładów i laboratoriów) dostępne są na mojej stronie domowej  http://www.pg.gda.pl/~zbczaja.

Notka biograficzna

Zbigniew Czaja

M. A. (1995), PhD (2001), PhD with “habilitation” (2014) - obtained at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics in Gdansk University of Technology.

An expert in the field of testing, self-testing and parametric identification of analog parts of electronic embedded systems and in the field of metrological applications of 8-bit microcontrollers.

An author or a coauthor of about 70 scientific papers (including 12 papers in JCR journals (8 individual papers)).

 

mgr inż. (1995), dr (2001), dr hab. (2014) - uzyskane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Specjalista w tematyce testowania, samotestowania i identyfikacji parametrycznej części analogowych elektronicznych systemów wbudowanych i w tematyce metrologicznych zastosowań 8-bitowych mikrokontrolerów.

Autor lub współautor około 70 publikacji (w tym 12 w czasopismach z listy JCR , z czego 8 to publikacje indywidualne).