dr inż. Tomasz Edward Berezowski

Email tomberez@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 1854
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tomberez

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
Numer telefonu 58 347 1854
Email tomberez@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się w 1986 r. w Warszawie. Ukończył w 2009r. z wyróżnieniem Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie, specjalność Restoration and Management of Environment.

Doktorat obronił z wyróżnieniem na Vrije UIniversiteit Brussels w 2015 roku. W latach 2015-2017 pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. W roku 2017 został zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki PG w katedrze Systemów Geoinformatycznych, gdzie pracuje obecnie. Podczas doktoratu odbył staż jako visiting scholar na Flinders University (Australia), zdobył stypendium dla najlepszych doktorantów z dziedziny GIS I teledetekcji ufundowane przez Fundację im. Anny Pasek oraz stypendium naukowe Rządy Flandrii. Zajmuje się przetwarzaniem danych teledetekcyjnych, w szczególności klasyfikacją i modelowaniem z użyciem metod uczenia maszynowego, a także zastosowaniem technik teledetekcji w modelach procesów środowiskowych (głównie hydrologicznych). Opublikował ponad kilkanaście prac naukowych w czasopismach z bazy JCR. Jego prace były cytowane ponad 150 razy, a indeks Hirscha wynosi 7.

Kieruje projektem badawczymi finansowanym przez NCN, a także był wykonawcą w wielu polskich i międzynarodowych projektach finansowanych przez NCN, NCBiR, LIFE+, czy Belspro. Wyróżniony Stypendium Ministra Nauki dla Wybitnego Młodego Naukowca, dwukrotnie Nagrodami Rektora SGGW, ponadto razem ze współautorami otrzymał nagrodę za internetową mapę roku.

Aktywnie współpracuje ze wszystkimi uczelniami, w których odbywał staże naukowe oraz w ramach akcji COST gdzie pełni funkcje członka MC.

Wolny czas spędza głównie z rodziną i realizuje różne zainteresowania.