dr inż. arch. Joanna Kabrońska

Email jkab@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 15
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jkab
https://mostwiedzy.pl/pl/joanna-kabronska,4079-1

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 362
Numer telefonu (58) 347 20 15
Email jkab@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Joanna Kabrońska, dr inż. architekt

Doktorat z wyróżnieniem: Forma rozwiązań architektonicznych jako droga realizacji idei biblioteki przyszłości, 1994

Laureatka IV Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie, 1991

Stypendystka DAAD post-doctoral scholarship, Berlin, 2002

Autorka publikacji dotyczących relacji architektury, sztuki i pamięci, między innymi monografii Architektura jako forma pamięci. Rola architektury w tworzeniu współczesnego horyzontu wartości, 2008; „Jeśli my zapomnimy, kto będzie pamiętał?” Dzieło sztuki jako manifestacja postpamięci, Politeja. Pismo WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego 3(35) 2015; On the Shoah and Memory: Contemporary Art and a Difficult Past (O Zagładzie i pamięci: sztuka współczesna wobec trudnej przeszłości), “The Holocaust and the Contemporary World”, International Conference, Cracow, 2015; Memory and Imagination: Artwork as a Form of Testimony, [w:] "Memory, Forgetting and Creating", Gdansk University Press, 2016; The Role of Architecture in Constructing Auschwitz (Rola architektury w konstruowaniu Auschwitz), 2nd International Conference "Current Research on Auschwitz History and Memory", Cracow, 2017; Neither Forgotten nor Remembered: Urban Jewish Heritage in Suwałki, International Conference "Urban Jewish Heritage: Presence and Absence", Cracow, 2018

Członek-założyciel oraz członek Komisji Rewizyjnej Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Holokaustem (The European Association for Holocaust Studies), 2015

Architekt z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Metodyk e-learningu Wydziału Architektury

Koordynator programu Socrates-Erasmus Wydziału Architektury, 1998-2006

Posiadaczka Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

 

 

Joanna Kabrońska, PhD

PhD with honours: Forma rozwiązań architektonicznych jako droga realizacji idei biblioteki przyszłości (Form of Architectural Solutions as a Means of Implementing the idea of Libraries of the Future), 1994

IV International Biennale of Architecture in Cracow Prize winner, 1991

DAAD post-doctoral scholarship, Berlin, 2002

Author of publications on architecture, art and memory, including the monograph Architektura jako forma pamięci. Rola architektury w tworzeniu współczesnego horyzontu wartości (Architecture as a Form of Memory: the Role of Architecture in the Creation of the Contemporary Horizon of Values), 2008; „Jeśli my zapomnimy, kto będzie pamiętał?” Dzieło sztuki jako manifestacja postpamięci (“If We Forget, Who Will Remember?” Work of Art as a Manifestation of Post-Memory), Politeja 3(35) 2015; On the Shoah and Memory: Contemporary Art and a Difficult Past, “The Holocaust and the Contemporary World”, International Conference, Cracow, 2015; Memory and Imagination: Artwork as a Form of Testimony, [in:] "Memory, Forgetting and Creating", Gdansk University Press, 2016; The Role of Architecture in Constructing Auschwitz, 2nd International Conference "Current Research on Auschwitz History and Memory", Cracow, 2017; Neither Forgotten nor Remembered: Urban Jewish Heritage in Suwałki, International Conference "Urban Jewish HeritagePresence and Absence", Cracow, 2018

The European Association for Holocaust Studies founding member and Audit Committee member, 2015

Architect having building license in speciality of architecture

E-learning methodologist of the Faculty of Architecture

Socrates-Erasmus Coordinator, Faculty of Architecture,1998-2006

Holder of the Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)